Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 - betaling

De vermelde prijzen op de website van kinderkleding winkel Broer & Zus in Amsterdam zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De betaling vindt plaats dmv creditcard (Visa, Eurocard, American Express en Mastercard), iDEAL, Paypal of dmv bankoverschrijving. Broer & Zus kinderkleding levert het artikel nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat Broer & Zus de betaling heeft ontvangen. 

ARTIKEL 2 - bezorgkosten

Gratis verzenden bij bestellingen boven de 75,- binnen Nederland en Belgie. Broer & Zus brengt een vaste bijdrage in de verzendkosten in rekening. Voor brievenbuspost en pakketpost (ongeacht het aantal artikelen) betaal je 3,95 binnen NL en 7,95 naar Belgie. Binnen Europa rekenen we 7,95 en daarbuiten 24,95 verzendkosten. 

ARTIKEL 3 - bestelling en levertijd

Na ontvangst van de bestelling krijg je direct per e-mail een bevestiging van de bestelling. Op werkdagen geldt besteld voor 14u, de volgende werkdag geleverd door PostNL.

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Broer & Zus is bijgeschreven, verzendt Broer & Zus de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen 1 werkdag. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn neemt Broer & Zus gelijk contact met je op. Indien de levertijd de 30 dagen overschrijdt, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden en kan je je geld kan binnen 30 dagen terugkrijgen.

ARTIKEL 4 - retourneren

Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet of bij aankomst beschadigd is dan kun je de bestelling retourneren. Je dient na aflevering van de bestelling onder opgave van je bank- of girorekeningnummer, Broer & Zus per e-mail op de hoogte te stellen dat je de bestelling retourneert. Vervolgens dien je dan de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan Broer & Zus. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Broer & Zus zal de aankoopwaarde binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Broer & Zus behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Broer & Zus behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 30 dagen door de klant zijn teruggestuurd.

ARTIKEL 5 - toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Broer & Zus kinderkleding. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6 - garantie

Broer & Zus staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de klant binnen 2 maanden het artikel retourneren. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie

ARTIKEL 7 - overmacht

Broer & Zus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Broer & Zus en transportstagnatie


ARTIKEL 8 - intellectuele eigendomsrechten

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Broer & Zus worden gebruikt voor andere websites en /of voor andere doeleinden worden gebruikt.

ARTIKEL 9 - privacy

Broer & Zus geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Broer & Zus gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

ARTIKEL 10- toepasselijk recht/toepasselijke rechter

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Broer & Zus en de klant.
Aldus opgemaakt te Amsterdam op maart 2017.